Initiativfonden for hirtshals og omegn




Hvad støtter fonden:
Fondens formål er at yde støtte til og påskønne ethvert initiativ eller indsats fra foreninger, institutioner, sammenslutninger og enkeltpersoner, der sigter mod at bevare og skabe nye arbejdspladser i Hirtshals og omegn.

Størstedelen af fondens midler uddeles til støtte til arbejdspladsfremmende indsats og initiativer indenfor den gamle Hirtshals Kommunes område.

Fonden kan endvidere yde støtte til uddannelse og alment velgørende formål.

Fondens midler uddeles bl.a. i form af studielegater til personer, der udmærker sig på særlig vis eller har et særligt behov i forbindelse med sit studie, herunder udlandsophold i studieøjemed. Årligt uddeles legater til studerende på EUC Nord, og en del anvendes også på sociale og alment velgørende formål.

Geografisk dækning:
Det er en forudsætning for ovennævnte, at modtageren har familiær eller geografisk tilknytning til Hirtshals gamle kommune.

Ansøger skal derfor, for at opfylde fondens bestemmelser samt uddelingspraksis, bo i, have adresse i, være født/opvokset eller gået i skole i den gamle Hirtshals Kommunes område.

Legatets størrelse:
Fondens kapital udgør ca. kr. 9.000.000,00. Midlerne er båndlagte i forvaltningsafdeling. Uddeling sker af egenkapitalens afkast efter fradrag af 25%, der henlægges til konsolidering af formuen.

Studielegaterne uddeles i størrelsesorden op til kr. 10.000,00.
Legater til EUC uddeles i størrelsesorden kr. 2.000,00.
Øvrige uddelinger sker efter individuel vurdering og behov.

Med mellemrum og når der skønnes grund hertil, uddeler fonden en Initiativpris til påskønnelse af et særligt initiativ eller en særlig indsats – fortrinsvis af foreninger, institutioner og lignende.

Hvornår ydes støtte:
Fondsbestyrelsen afholder 4 møder årligt og ansøgninger vil blive behandlet på førstkommende møde.


» Hent fondens vedtægter (pdf)

» Hent ansøgningsskema her (pdf)

» tilbage til forsiden

Initiativfonden for Hirtshals og omegn

» Fiskekuttere i Hirtshals Havn.