initiativfonden for hirtshals og omegn logo


Stifteren af Initiativfonden for Hirtshals og omegn

Niels Graverholt flyttede allerede som dreng til Hirtshals, hvor han voksede op. Han blev udlært som kommis og arbejdede som sådan i nogle år ved skibsprovianteringer i Hirtshals. Herefter tog han på handelsskole i Aalborg, hvor han også arbejdede på kontor. I Aalborg blev han under besættelsen medlem af modstandsbevægelsen, og han måtte på et tidspunkt flygte til Sverige, men vendte hjem den 5. maj 1945 som soldat i Den Danske Brigade.
Efter krigen arbejdede Niels Graverholt igen ved skibsprovianteringen i Hirtshals, inden han i slutningen af fyrrerne gik over i fiskeeksportbranchen. Han opbyggede en stor og bundsolid virksomhed – Nigra – der i årenes løb har givet arbejde til mange mennesker i Hirtshals. Igennem mange år støttede han det Lokalhistoriske Selskab i Hirtshals og blev på et tidspunkt hædret for sin indsats ved udnævnelse til æresmedlem. Han var kendt for sin helt enestående sociale forståelse og positive livssyn samt ønske om medvirken til, at den by og den kommune, som han havde levet i det meste af sin tid, kunne fortsætte sin udvikling. På eget initiativ ønskede han at medvirke til at etablere en fond med et betydeligt økonomisk grundlag, som skulle støtte initiativer og personer, som arbejdede for at gøre Hirtshals Kommune til et sted, hvor der var grobund for engagement og udvikling, såvel socialt, kulturelt som erhvervsmæssigt. Fonden skulle have et særligt ønske om at tilgodese yngre menneskers initiativer. I 1995 besluttede Niels Graverholt at oprette fonden med den begrundelse, at han fandt det ønskeligt og påkrævet, at der kom mere erhvervsaktivitet i Hirtshals. Ikke alene indenfor hans eget område med fisk, men også indenfor andre erhverv. Han ville gerne støtte ethvert initiativ og enhver indsats, der sigtede mod at bevare og skabe nye arbejdspladser i daværende Hirtshals Kommune. Han fandt det også af betydning, at fonden kunne give en opmuntring og en tilskyndelse til mange af de unge mennesker, der valgte at gøre en indsats for at få en uddannelse og generelt dygtiggøre sig selv. Endelig havde han også øje for, at der kunne være sociale behov i kommunen, som burde støttes. Enten fordi det offentlige ikke kunne hjælpe til, eller også fordi der blev ydet en påskønnelsesværdig indsats.

I forbindelse med stiftelsen udtalte Niels Graverholt:
»Hvis der er nogen, der har en idé, stor eller lille, håber jeg meget, at de vil komme frem med den. Det er vigtigt, at erhvervslivet i Hirtshals udvikler sig på andre fronter end fiskeriet, men det ville også være godt, hvis der fandtes folk, som havde idéer til et mere økologisk fiskeri end det, vi ser i øjeblikket.«

Overordnet gav Niels Graverholt udtryk for, at når han havde tjent alle sine penge i Hirtshals-området, skulle en stor del af disse penge også komme området til gode efterfølgende. Fonden blev stiftet 20. november 1995, hvor Niels Graverholt lagde vægt på, at fonden blev forvaltet med baggrund i ovennævnte livssyn, og fondens midler har igennem tiden skabt glæde og ofte medvirket til at give rygstød til at komme videre med en uddannelse, et initiativ eller været til hjælp i en særlig social situation.


» tilbage til forsiden

Fiskeeksportør Niels Graverholt stifter af initiativfonden for Hirtshals og omegn

» Fiskeeksportør Niels Graverholt – født 1914 i Uggerby,
død 1999 i Hirtshals. (Foto: Henning Bagger/Scanpix)